Sosyal Mühendislik Nedir, Nasıl Yapılır.

   Sosyal mühendislik sistemlere, ağlara veya fiziksel hedeflere erişmek için insanın güven duygusunu kullanarak, insanı manipüle ederek gerçekleştirilen saldırı şeklidir. Sosyal mühendislik veya toplum mühendisliğinde (aynı anlamı taşır) saldırganın amaca ulaşmasını sağlayan kurban güvenliğin en zayıf halkası olan insan dır…    Tanımdan da anlaşılacağı üzere sosyal mühendisliğin insanın olduğu her yerde faaliyet alanı vardır… Örneklendirecek Daha fazla okuyunSosyal Mühendislik Nedir, Nasıl Yapılır.[…]

Siber Güvenlik Nedir?

Siber Güvenlik   Siber güvenlik ve Bilgi Güvenliği çoğu zaman birbirleri yerine kullanılır ama birbirlerinden çok farklıdır. Bilgi Güvenliği, bilginin bütünlüğünün, güvenliğinin ve gizliliğinin korunması olarak tanımlanır. Siber Güvelik, bilgisayar ve sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruyan tüm bilişim sistemlerini kapsayan genel bir güvenlik kavramıdır. İnternet ve sosyal medyanın Daha fazla okuyunSiber Güvenlik Nedir?[…]